Kontakt

Adres
ul. Żeromskiego 16a
19-500 Gołdap
Telefon
tel.(087)-615 35 58
tel.(087) 615 26 36
e-mail
goldap@goldap.de
Godziny otwarcia:
pon. 10.00 - 12.00

Aktualności

Na Walnym zebraniu w dniu 20.09.2008 został wybrany nowy Zarząd stowarzyszenia z wybraną jednogłośnie Przewodniczącą Lilą Żamojtuk.

O nas

Miesiąc wakacji to w Gołdapskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej okres przygotowań do Sommerfestu, który odbywa się w miesiącu lipcu i okres nieco mniej intensywnej pracy w stowarzyszeniu, niż zazwyczaj. Te wakacje minęły pod znakiem wyborów nowego zarządu w naszym stowarzyszeniu, zastanowieniu się nad jego składem i nowymi planami na dalszą naszą działalność. Jak co roku mieliśmy wiele spotkań z odwiedzającymi nas gośćmi z Niemiec, którzy chcąc przypomnieć sobie ziemie, które pamiętają z dzieciństwa, bądź opowieści rodziców, dziadków chętnie odwiedzają naszą siedzibę; korzystają z naszej biblioteki, oglądają stare fotografie i nawiązują rozmowy poruszające problematykę naszej dosyć skomplikowanej historii.

Po miło spędzonych wakacjach pod znakiem Sommerfestu i spotkania Gołdapian w Stade dnia 20 września odbyły się wybory nowego zarządu. W związku z tym mamy obecnie w naszym stowarzyszeniu nowy Zarząd z nowymi pomysłami na działalność naszego stowarzyszenia. W październiku gospodarzem tzw. "Kaffetrefen" był już nowy Zarząd, który spotkał się także z naszym opiekunem ze strony Niemieckiej Kreisvertriterem Stephanem Grigatem. Na spotkaniu tym została omówiona kwestia wzajemnej współpracy GSMN z Kreisgemeinschaft Goldap e.V . Pan Grigat rozdzielił także pomiędzy członków naszego stowarzyszenia - Bruderhilfe. Bruderhilfe jest corocznie rozdzielana w okresie jesiennym pośród najbardziej potrzebujących członków naszej mniejszości .

Siedziba

Gołdapskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej mieści się w Gołdapi przy ulicy Żeromskiego 16A. Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia w "Haus der Heimat", ładnym domu należącym do Kreigemeinschaft Goldap. Zajmuje tam całe użytkowe podpiwniczenie domu i pomieszczenie na pierwszym piętrze gdzie mieści się biblioteka. Biuro stowarzyszenia jest otwarte w każdy poniedziałek od godz. 10 do 12. Można z nami kontaktować się telefonicznie (087 6152636) lub za pośrednictwem e-malia: goldap@goldap.de

Stowarzyszenie liczy obecnie 100 członków, z tego aktywnie działających jest 54. W naszym stowarzyszeniu mamy 20 dzieci w wieku do lat 14.

Nauka języka niemieckiego

Działalność edukacyjna to prowadzone kursy języka niemieckiego dla członków naszego stowarzyszenia, ale nie tylko. Ostatni kurs cieszący się zainteresowaniem zorganizowaliśmy w 2002 roku. Wiek uczestników był bardzo zróżnicowany. Obecnie nie prowadzimy kursów, ponieważ nie znaleźliśmy odpowiedniego nauczyciela i zainteresowanie nauką języka spadło.

Copyright © 2008 All rights reserved.